Luxury Life

Назад

Нова активна съставка свива мозъчните метастази

Храбра Маринова, снимки MedUni Wien

Австрийско проучване, ръководено от Виенския медицински университет, отваря нова перспектива в терапията и изследванията на рака. Изследователският екип установява, че мозъчните метастази при пациенти с рак на гърдата частично или дори напълно регресират благодарение на нов клас активни съставки. Химическото съединение на антитела и химиотерапия отваря напълно нова перспектива в онкологичните изследвания и целевата терапия. Резултатите са публикувани в престижното списание Nature Medicine (https://www.nature.com/articles/s41591-022-01935-8) и се считат за новаторски в лечението на мозъчни метастази, които са често усложнение при ракови заболявания.

Проучването включва 14 жени и един мъж с HER2-позитивен рак на гърдата и мозъчни метастази, при които за първи път е приложен нов терапевтичен подход с използване на активното вещество Trastuzumab-Deruxtecan (T-Dxd).

Резултатът е обнадеждаващ: при 73,3% от пациентите метастазите са намалели, а при двама души (13,3%) вече те са открити с образни методи. Установена е и добра поносимост: нито мозъчната функция, нито качеството на живот на болните се е влошило. Освен това T-Dxd вече е одобрен в ЕС . за лечение на неоперабилен или метастатичен HER2-положителен рак на гърдата и може да се използва незабавно за лечение. Това е химично съединение на антитяло срещу HER2 (трастузумаб) и химиотерапия (дерукстекан). Досега не беше известно дали то е ефективно при мозъчни метастази, но настоящето изследване откри такива възможности, а е вероятно съединението да бъде използвано и при мозъчни метастази на други видове тумори.

Споделете във Facebook